cenova politika - STERI CLEAN - Upraceme Vám !

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

cenova politika

ponuka

Určenie ceny
Realizácia zákazky pre upratovanie objektov

1. Etapa. Kalkulácia cenovej ponuky a stanovenie rozsahu prác

Prvým krokom realizácie zákazky je kontakt nášho manažéra so zodpovedným pracovníkom objednávateľa a následná spoločná obhliadka objektu, pri ktorej si manažér spolu s objednávateľom spresnia základný rozsah požadovaných prác, zamerajú podlahovú plochu a spresnia
potrebný čas upratovania. Pri kalkulácii cenovej ponuky budeme vychádzať z pripojeného štandardného rozsahu upratovacích a iných prác v budove a jej okolí. Väčší rozsah upratovacích plôch znamená aj väčší rozsah nasadenia upratovacej techniky a priaznivejšie ceny na jednotku plochy.

Okrem denných prác sa do rozsahu môžu zahrnúť aj práce realizované raz za obdobie (mesačne, kvartálne, polročne), pričom budeme zákazníka o blížiacich sa termínoch informovať a flexibilne spoločne koordinovať práce . V cene za upratovacie práce, ktorá bude fakturovaná na základe odsúhlasenia rozsahu prác budú zahrnuté tieto položky:

- náklady na materiál, pracovné pomôcky a upratovaciu techniku
- náklady na mzdy
- réžia a nevyhnutný zisk

2 Etapa. Príprava a realizácia zákazky

Následne zabezpečíme dokončenie náboru pracovníkov na daný objekt , vybavenie pracovníkov všetkými potrebnými pomôckami a vstupné školenie bezpečnosti práce s prihliadnutím na daný charakter objektu a jeho špecifiká. Objednávateľ prác zabezpečí pred nástupom pracovníkov upratovacie miestnosti, prípadne skladové miestnosti na upratovaciu techniku.

3. Etapa. Zahájenie prác a riešenie kontroly kvality

Zahájenie prác a riešenie organizačných a prevádzkových detailov. V úvode prác je dôležitá koordinácia komunikácie a doladenie detailov. Určia sa osoby, zodpovedné za komunikáciu medzi dodávateľom a odberateľom prác. Manažment kvality zabezpečí vedúci objektu v spolupráci s vedúcim smeny a bude zodpovedný za kvalitu a bezproblémový priebeh prác.

 
123dopyt certifikát

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky